#

Оксана Киричок

Қазақстан

Спикердің сөйлеген сөздері
#
Номинация